ICU & ED
For Doctors and Nurses
HACOR Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

HACOR Score

Dự đoán thất bại với thở máy không xâm lấn NIV
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
H - Heart rate Nhịp tim (lần/phút)
0
1
A - Acidosis (pH) Mức độ toan (pH - Khí máu động mạch)
0
2
3
4
C - Consciousness (GCS) Ý thức điểm Glasgow Coma Scale
0
2
5
10
O - Oxygenation Oxy hóa máu (chỉ số PaO2/FiO2)
0
2
3
4
5
6
R - Respiratory rate Tần số thở (lần/phút)
0
1
2
3
4
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Để đánh giá và tiên lượng thở máy không xâm lấn (NIV) thất bại có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển sang bước hỗ trợ tiếp theo là đặt nội khí quản thở máy xâm nhập (IMV), việc ra quyết định sớm và đúng giúp cải thiện tỷ lệ tử vong, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, NIV được coi là một trong những biện pháp hỗ trợ hô hấp hiệu quả, giúp giảm thiểu tỷ lệ đặt nội khí quản và từ đó giảm thiểu tỷ lệ tử vong.
Điểm Ý nghĩa
0 - 5 Xem xét tiếp tục NIV và đánh giá thêm
> 5 Tiên lượng thất bại với NIV > 80% ở các thời điểm 1 giờ - 12 giờ - 24 giờ - 48 giờ.
Đặc biệt là nhóm có điểm số tăng dần sau mỗi lần đánh giá lại.
Xem xét đặt nội khí quản sớm để cải thiện tỷ lệ tử vong hơn là đặt nội khí quản muộn (sau 12 giờ).

Tiêu chí Điểm
Mắt (E)
4
3
2
1
Lời nói (V): những câu hỏi quen thuộc: tên, tuổi, quê, mùa, năm
5
4
3
2
1
Vận động (M)
6
5
4
3
2
1
Tổng điểm

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Assessment of heart rate, acidosis, consciousness, oxygenation, and respiratory rate to predict noninvasive ventilation failure in hypoxemic patients
  2. Predicting NIV failure in hypoxemic patients: the HACOR score ICM ARTICLE REVIEW
 3496 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP