ICU & ED
For Doctors and Nurses
Cardiac Output (CO) by Echo
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Cardiac Output (CO) by Echo

Đo cung lượng tim (CO) bằng siêu âm
 cập nhật: 27/10/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Nhập bất kỳ chỉ số nào có thể đo được.
Đường kính LVOT (cm)
VTI (cm)
HR (tần số tim: lần/phút)
Chiều cao BN (cm)
Cân nặng BN (kg)
HA tâm thu (mmHg)
HA tâm trương (mmHg)
IVCmax (cm)
IVCmin (cm)
Kết quả...

Để tính CO (Cardiac Output) cung lượng tim: cần đo LVOT(Left Ventricular Outflow Tract): đường ra thất trái (hoặc buồng tống thất trái), VTI (Velocity Time Integral): Tích phân vận tốc máu theo thời gian, HR (Heart Rate): tần số tim.
Để tính thêm CI (Cardiac Index) chỉ số tim: cần lấy thông tin Chiều cao (cm) và cân nặng (kg) của bệnh nhân.
Đối với bệnh nhân không thở máy xâm nhập, để tính thêm SVR (Systemic Vascular Resistance) sức cản mạch hệ thống và SVRI (Systemic Vascular Resistance Index) chỉ số sức cản mạch hệ thống : cần đo đường kính tối đa(IVCmax) và tối thiểu(IVCmin) của tĩnh mạch chủ dưới(cm) theo hô hấp, huyết áp tâm thu(HA tâm thu) và huyết áp tâm trương (HA tâm trương) của bệnh nhân.

Chỉ sốBình thườngĐơn vị
SV 60 – 100
(cho phép: 50-110)
mL/beat
SV (Stroke Volume) thể tích tống máu
SV = [π × (LVOT÷2 )2] × VTI
SVI 33 – 47 mL/beat/m2
SVI (Stroke Volume Index) Chỉ số thể tích tống máu
SVI = SV ÷ BSA)
CO 4.0 – 8.0 L/phút
CO (Cardiac Output) cung lượng tim
CO = SV × HR
CI 3.0 – 5.0 (cho phép: 2.5 – 4.0) L/phút/m2
CI (Cardiac Index) chỉ số tim
CI =CO ÷ BSA
PP 30 – 40 mmHg
PP (Pulse Pressure) áp lực mạch
PP = HA tâm thu - HA tâm trương
MAP 70 – 105 mmHg
MAP (Mean Arterial Pressure) huyết áp động mạch trung bình
MAP = [HA tâm thu + (HA tâm trương × 2)] ÷ 3
CVP 8 – 12 mmHg
CVP (Central Venous Pressure) áp lực tĩnh mạch trung tâm (dự đoán qua IVC)
SVR 800 – 1200 dynes-sec/cm-5
SVR (Systemic Vascular Resistance) sức cản mạch hệ thống
SVR = [(MAP - CVP) × 80] ÷ CO
SVRI 1700 – 2400 dynes-sec/cm-5/m2
SVRI (Systemic Vascular Resistance Index) chỉ số sức cản mạch hệ thống
SVRI = SVR ÷ BSA
IVC (cm) IVCCI (%) CVP (mmHg)
< 2.1 > 50 % ~ 3
< 2.1 < 50 % ~ 8
> 2.1 > 50 % ~ 8
> 2.1 < 50 % ~ 15
Tìm hiểu thêm siêu âm IVC để tại: IVC (Inferior Vena Cava)
Cung lượng tim (CO) được định nghĩa là lượng máu tim bơm được trong 1 phút, được xác định bởi thể tích tống máu (SV) của thất trái và tần số tim (HR). CO = SV x HR Để tính được thể tích tống máu (hoặc thể tích nhát bóp) bằng siêu âm, chúng ta cần 2 phép đo:
 • Đường kính LVOT (đường ra thất trái) tại van động mạch chủ ở mặt cắt trục dọc cạnh ức, ta tính được diện tích hình tròn = π x (đường kính LVOT÷2)2
 • VTI (tích phân thời gian vận tốc) bằng Doppler xung tại vị trí van động mạch chủ(đường ra thất trái) ở mặt cắt 5 buồng ở mỏm tim.
Từ đó ta tính được thể tích khối trụ. Tức là thể tích tống máu SV = [π x (đường kính LVOT÷2)2] x VTI.
 1. Chọn đầu dò siêu âm tim.
 2. Đặt đầu dò tại vị trí trục dọc cạnh ức
 3. Phóng to(Zoom) đến LVOT (đường ra thất trái hay van động mạch chủ).
 4. Đo đường kính LVOT lúc van động mạch chủ mở hết(tối đa).
 5. Đặt đầu dò tại vị trí tiếp theo để có mặt cắt 5 buồng tại mỏm
 6. Đặt cổng (gate) Doppler tại đường ra thất trái LVOT.
 7. Ấn nút Doppler DW
 8. Vẻ đường vòng quanh sóng âm
 9. Ghi nhận VTI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Management of Shock: Bedside Assessment of Cardiac Output. EMRA
 2. ECGWARES. Stroke Volume, VTI (Velocity Time Integral) & Cardiac Output
 3. MEASURING CARDIAC OUTPUT. POCUS 101
 8214 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP